Komputronik Gaming Rzeszów - regulamin

Liga Komputronik Gaming
Rzeszów, Polska 6-7 sierpnia 2016
Wstęp
Dokument ten zawiera najważniejsze zagadnienia dotyczące turnieju Liga Komputronik Gaming. Niedostosowanie się do któregokolwiek punktu może skutkować przyznaniem punktów karnych, które bezpośrednio mogą doprowadzić do dyskwalifikacji z turnieju. Każdy zespół musi posiadać 5 graczy, którzy są w promieniu do 50 km od swojego miasta. Drużyna musi się składać z przynajmniej 3 graczy z reprezentowanego miasta. (przykład: Bielsko Biała – 3 graczy, Kęty – 1 gracz, Czechowice Dziedzice – 1 gracz)
Organizator
Organizatorem Liga Komputronik Gaming jest firma Komputronik S.A, ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań, NIP 972-09-02-729; REGON 634404229. Wykonawcą Liga Komputronik Gaming jest firma Turtle Entertainment Polska sp. z o.o. z siedziba w 40-599 Katowice, ul. Żeliwna 38, NIP: 525-24-78330, KRS: 356059, REGON: 142403601. Wykonawca turniejów Liga Komputronik Gaming wyznacza administratorów prowadzących struktury ligowe, a w szczególnych przypadkach podejmuje wiążące decyzje.
Lokalizacja
Liga Komputronik Gaming odbędzie się w Rzeszowie, w GALERIA NOWY ŚWIAT, ul. Krakowska 20, 35-111 Rzeszów, Polska
Nagrody
 1 miejsce: 5x Klawiatura Logitech, 5x Słuchawki Logitech + dzika karta do fazy pucharowej
 2 miejsce: 5x Myszka, 5x Podkładka
 3 miejsce: 5x Pendrive 32GB
 4 miejsce: 5x Pendrive 32GB
Zapisy do turnieju
Do turnieju może przystąpić łącznie 16 drużyn, które pozytywnie zostaną zweryfikowane przez administratora turnieju. Zapisy odbędą się w sklepie Komputronik w Rzeszowie w sobotę 6 sierpnia 2016 od godziny 9:00. Drużyna ustawia się w kolejce przed wejściem do sklepu. W sytuacji, jeżeli trudno będzie określić, która drużyna jest pierwsza, druga, trzecia itd., o kolejności wejścia decyduje administrator rozgrywek. Zawodnicy, którzy będą się agresywnie zachowywać, używać wulgaryzmów, nie będą brani pod uwagę podczas zapisów. Każdy gracz musi przygotowany dowód tożsamości do weryfikacji. Po zakończeniu zapisów wszystkie drużyny idą z administratorami do strefy gry, gdzie zostaną rozstawieni w drabince.
Harmonogram
Harmonogram rozgrywek Counter-Strike:Global Offensive:
Sobota
9:40-10:40 - mecz #1
11:00-12:00 - mecz #2
12:20-13:20 - mecz #3
13:40-14:40 - mecz #4
15:00-16:00 - mecz #5
16:20-17:20 - mecz #6
17:40-18:40 - mecz #7
19:00-20:00 - mecz #8
Niedziela
9:40-10:40 - mecz #1 - Ćwierćfinał
11:00-12:00 - mecz #2 - Ćwierćfinał
12:20-13:20 - mecz #3 - Ćwierćfinał
13:40-14:40 - mecz #4 - Ćwierćfinał
15:00-16:00 - mecz #5 - Półfinał
16:20-17:20 - mecz #6 - Półfinał
17:40-18:40 - mecz #7 – Finał
Zawodnicy zobowiązani są do zgłoszenia swojej obecności głównemu administratorowi 30 minut
przed rozpoczęciem przygotowań do meczu.
Sprzęt
Na czas trwania turnieju, ESL zaopatruje graczy w kompletny sprzęt potrzebny do gry (komputer,
monitor, mysz, podkładka, klawiatura oraz słuchawki). Wszyscy uczestnicy turnieju zobowiązani są do
korzystania ze sprzętu dostarczonego przez organizatora.
Administracja
Instrukcje administracji powinny w każdym wypadku być przestrzegane. Niezastosowanie się do
przekazanych instrukcji skutkować będzie przyznaniem punktów karnych, a w skrajnych przypadkach
dyskwalifikacją. W przypadku jakichkolwiek problemów, proszę kontaktować się z jedną z
następujących osób:
Bartłomiej Szczerba – główny administrator turnieju - [email protected]
Jakub Matlak – administrator turnieju - [email protected]
Pierwszą linią kontaktu zawsze jest główny administrator rozgrywek!
Zachowanie
Od uczestników Liga Komputronik Gaming wymagane jest odpowiednie i kulturalne zachowanie
względem siebie. Wszelkie odstępstwa od tej reguły będą karane w zależności od okoliczności i
nasilenia negatywnych zachowań. Zabronione jest przynoszenie oraz konsumowanie jedzenia w
miejscu gry. Palenie papierosów jest również zabronione. Zbyt głośne lub wulgarne okrzyki są
zakazane i będą surowo karane. Jeżeli upomnienia administatora turnieju nie przyniosą pożądanych
skutków, cała drużyna zostanie zdyskwalifikowana z turnieju. Na stołach do gry może znajdować się tylko i wyłącznie sprzęt potrzebny do gry.
Wiek
Turniej jest przeznaczony dla osób powyżej 16 roku życia (ukończony wiek), jednakże zawodnicy którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat, zobowiązani są do przedstawienia zgody rodziców na wzięcie udziału w turnieju.
W zgodzie od rodzica muszą zostać zawarte następujące informacje: - Imię, nazwisko oraz PESEL dziecka - Imię, nazwisko rodzica oraz numer dowodu osobistego - Adnotacja dotycząca zgody na wzięcie udziału w turnieju Liga Komputronik Gaming - Czytelny podpis rodzica
Administrator ma prawo zweryfikować wiek gracza i poprosić o dowód tożsamości (legitymacja, dowód osobisty, paszport)
Szczegółowe zasady rozgrywek CS:GO
Pula map w rozgrywkach przedstawia się następująco:
 de_cobblestone
 de_dust2
 de_train
 de_inferno
 de_mirage
 de_overpass
 de_cache
Mecze rozgrywane są w systemie best-of-one, a mapa wybierana jest na zasadzie banowania przez każdą drużynę po jednej mapie, aż do wyłowienia jednej na której odbędzie się spotkanie. Wybór drużyny, która rozpoczyna odrzucanie map zostanie dokonany poprzez rzut monetą. Na każdej mapie zostanie rozegrana runda nożowa, która zadecyduje o wyborze stron. Dogrywki rozgrywane są w systemie MR3, mp_startmoney 10000. Wszyscy gracze zobowiązani są do nagrywania demek POV.
Każda drużyna może skorzystać z funkcji ‚pause‘ na czas nie dłuższy niż 3 minuty. Podczas meczu dozwolona jest tylko jedna pauza na mapę. Jeśli jest to pauza taktyczna należy o tym natychmiastowo poinformować przeciwników na czacie. W przypadku jakichkolwiek problemów sprzętowych, proszę od razu kontaktować się z administracją.
Pozostałe informacje
Administrator turnieju ma prawo zmienić zasady regulaminu, w razie wystąpienia losowych problemów, niezależnych od organizatora. W razie spornych sytuacji w meczu, które nie są ujęte w regulaminie, administrator turnieju podejmuje decyzje w oparciu o zaistniałą sytuacje w duchu „fair play“.

 

youboost logo
Poznaj nas. Zaprzyjaźnij się z nami. Wykreuj przy naszej pomocy swój własny sukces.
ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ
KONTAKT
533 525 168
ZOBACZ NASZE PROFILE
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA