Metadane - Dane o danych

Metadane to "dane o danych". Takie streszczenie, opisujące określone źródła informacji, w internecie rozumiemy je jako usystematyzowanie treści obiektów, które możemy znaleźć w internecie. 

Funkcje metadanych:

Posłużymy się funkcjami opisanymi przez dr hab. Marka Nahotko, specjalisty w dziedzinie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Oto dwa najważniejsze podejścia: 

- bibliotekoznawcze, kładzie się tutaj duży nacisk na konstruowaniu opisów bibliograficznych dokumentów za pomocą metadanych, a co ważniejsze, do ich sprawnego wyszukiwania.

Metadane spełniają tutaj funkcje:

 1. Opisu elektronicznego dokumentu.
 2. Stworzenia opisu bibliograficznego.
 3. Ułatwienia wyszukiwania danych.
 4. Utrudniają dostęp do danych osobom niepowołanym.
 5. Pozwalają na ocenę przydatności danych.
 6. Uprzaszczają nadzór nad zarządzaniem danymi.
 7. Ułatwiają przeglądanie historii danych.

- informatyczne:

tutaj mamy podejście do metadanych jako zarządzania określonymi danymi, głównie by ułatwić funkcje administracyjne. Zadaniem metadanych jest dostarczenie nam logicznej i uporządkowanej dokumentacji, która opisuje powstanie i konstrukcję oraz sposób w jaki mogą być wykorzystane dane w komputerze.

 

Najważniejsze zastosowanie metadanych:

- Multimedia oraz telekomunikacja: telekomunikacji zawsze towarzyszy przesyłanie określonych danych, np. przy wysyłaniu maili. W czasie transferu dokumentów dołączane są metadane, które pozwalają na identyfikację dokumentu. Jeśli chcesz mieć kontrolę dostępu również musisz skorzystać z metadanych (hasła czy loginy). 

- Tworzenie oprogramowania komputerowego: narzędzia CASE wykorzystują metadane. Pojawiają się one zazwyczaj w nawiązaniu do projektowania określonych schematów aplikacji, do tworzenia dokumentacji oraz definiowania kodów źródłowych. Często pojawiają się też metainformacje, które służą wyszukiwarkom internetowym oraz analitycznym. 

- Przetwarzanie informacji:  tutaj metadane pojawiają się w zakresie standardowych systemów zarządzania bazą danych, jak też przy zintegrowanych bazach bez danych. Kolejnym polem do wykorzystywania metadanych jest indeksowanie danych.

- Archiwizacja danych: istnieją dwie strategie przechowywania długookresowego cyfrowych danych - strategia emulacji oraz strategia migracji informacji cyfrowej z określonej technologii do nowej. 

 

Metadane dzielimy też ze względu na kryterium czasu ich tworzenia:

 1. Metadane krótkoterminowe.
 2. Metedane długoterminowe.
 3. Metadane, które mogą się modyfikować w czasie ich użytkowania - metadane dynamiczne.
 4. Metadane przy uruchamianiu systemu.
 5. Metadane przy tworzeniu systemu.
 6. Metadane, które powstają przy tworzeniu projektu. 

Wyróżniamy jeszcze ostatni podział metadanych ze względu na typ danych: metadane przetwarzania danych i metadane pierwotne. 

Chcesz poznać więcej haseł związanych z pozycjonowaniem: http://www.youboost.pl/blog/nasze-uslugi/slownik-seo-pozycjonowanie 

youboost logo
Poznaj nas. Zaprzyjaźnij się z nami. Wykreuj przy naszej pomocy swój własny sukces.
ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ
KONTAKT
533 525 168
ZOBACZ NASZE PROFILE
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA